ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ