Υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός 72 ωρών για όσους φθάνουν στην Κύπρο